Polityka prywatności i plików cookie

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., RODO) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest  ELTEX Przemysław Tylus, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: al. Warszawska 227A 39-400 Tarnobrzeg, posiadający NIP: 715-177-09-46, REGON: 180747848; adres e-mail: sklep@bialegniazdka.pl .

2.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.,), RODO.

3.    Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

   -  zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   -  cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
   -  wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody)
   -  mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej.

4.    Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o., RODO

5.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

    imię i nazwisko;
    adres zamieszkania (dane adresowe);
    adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
    adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

    numer telefonu;
    NIP (w przypadku wystawienia faktury);
    nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury)

6.    Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

7.    Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia (bycia zapomnianym) danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

9.    Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o.,RODO w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.

10.    Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

11.    Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

12.    Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres sklep@bialegniazdka.pl .

13.    Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

14. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO  - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Ze względów podatkowych (np. na potrzeby kontroli z US, ZUS) dane osobowe klientów są przechowywane przez okres 10 lat.

15.1.    Administrator wykorzystuje pliki cookies na swojej stronie internetowej w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania ich do preferencji użytkowników. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z witryny.

15.2.    Administrator informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z witryny, takich jak preferencje użytkownika, dane dotyczące sesji, statystyki odwiedzin itp. Pozwala to Administratorowi dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkownika i ułatwić mu korzystanie z serwisu.

15.3.    Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez partnerów Administratora, takich jak dostawcy usług analitycznych czy reklamowych, którzy wspomagają Administratora w analizie danych i prezentacji spersonalizowanych ofert reklamowych.

15.4.    Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Może on zablokować lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu lub usunąć już zapisane pliki. Należy jednak pamiętać, że blokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z witryny.

15.5.    Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies oznacza akceptację i wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

OPłatności online
Płatności online
Mechanizm wyszukiwania wspierany przez ElasticSuite ^

Copyright © 2023 Eltex. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Nomino Sp. z o.o.